Online Bağış

Zekât (Genel Bilgiler ve Hesaplanması)

01-03-2021, 16:24

Zekât Nedir? Kimler Öder ve Ne Zaman? Nisap nedir? Zekât kimlere verilir? Zekât ile ilgili merak ettiğiniz bilgiler özele şu şekilde:


Zekât Nedir? Zekâtını Online hesapla ve Bağış Yap
Belirli bir malın bir kısmının Allah rızası için dinen zekât alabilecek durumdaki muayyen kişilere verilmesi demektir. Malî ibadetlerden biri olan zekât, İslam’ın beş şartından biridir.
Kur’an-ı Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin...” (Bakara 43); “Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al...” (Tevbe 103) buyrulmaktadır.

Kimler Öder ve Ne Zaman? 
Zekât, temel ihtiyaçlarının karşılanmış olmasından sonra, aradan bir yıl geçince, elinde nisap miktarı olan 85 gr. altının değerine eşit veya daha fazla mal varlığı bulunması hâlinde verilecek paradır. Bu durumdaki kimseler hür, akıllı ve büluğ çağına ermiş olmalıdır. Para ve altınlarından % 2,5 oranında zekât ödemelidir. Zekâtını Online hesapla ve Bağış Yap

Nisap Nedir?
Nisap, asgarî zenginlik ölçüsü şeklinde de tanımlanabilir. Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak bu kadar mala sahip olan kişi dinen zengin sayılır. Böyle bir kişi, zekât veya sadaka alamayacağı gibi; zekat vermekle de yükümlü olur. Nisap miktarı 85 gr. altının güncel değeri üzerinden hesab edilir. Zekâtını Online hesapla ve Bağış Yap


*Altın = 5116,15€  /  ** Gümüş = 387,09€ (19 Şubat 2024 verileri)

Zekât ve fitre kimlere verilir? Zekâtını Online hesapla ve Bağış Yap
Zekât ve fitrenin kimlere verilebileceği Kur’an-ı Kerim’de Tevbe Suresi’nin 60. ayetinde belirlenmiştir. Bunlar; fakirler (1), düşkünler (2), esaretten kurtulacaklar (3), borçlu düşenler (4), Allah yolunda olanlar (5), yolda kalmış olanlar (6), zekât toplamakla görevlendirilen memurlar (7) ve müellefe-i kulûb (8) olan kimselerdir.

Zekât Fonu nedir ve nasıl çalışır?
Uluslararası yardım kuruluşu Avrupa Yetim-Der, aldığı zekât ve fitreleri “Zekât - Fitre Fonu”nda toplayıp, bununla kumanya yardımları, acil yardımlar, öğrenci bursları, eğitim kurumlarına destek ve farklı ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır.

Zekât ödemeyi bir örnek üzerinden anlatır mısınız?
Kişi, temel ihtiyaçlarını karşılamıştır. Bir yıl sonra elinde 5.000 Euro para, 30 g altın (mücevher), 1.500 Euro tasarruf veya konut tasarruf hesabında parası vardır.
30 g altının kendisi nisap miktarında değildir. Ancak diğer mallar nisap miktarını aştığı için bu sefer zekâta tabidir.
O zaman 30 g x 60,19 Euro* = 1.805,70 Euro. Buna göre:

5.000 Euro + 1.805,70 Euro + 1.500 Euro = 8.305,70 Euro. Bundan 100’de 2,5 oranındaki miktar zekât olarak ödenir.

Bu da, 8.305,70 Euro x 0.025 = 207,64 Euro zekât demektir.

* 19.02.2024 tarihinde altının gram fiyatı: 60,19 Euro (Altının güncel gram fiyatı için: https://www.goldpreis.de/)
Altının gram hesabı, hangi tarihte zekât ödenecekse ona göre belirlenmelidir.
Zekâtını Online hesapla ve Bağış Yap